Tjenester

INNOVASJON & UTVIKLING

Markhi tilbyr lavterskel, skreddersydde utviklingstiltak som bidrar til verdiskapning, ønskede utviklingsprosesser og at virksomhetens mål nås.

Vi tar utgangspunkt i kundeopplevelsen og markedssituasjonen når vi hjelper store og små virksomheter med strategi og forretningsutvikling.

Vi går inn i én eller flere av fasene av utviklingsarbeidet: utarbeide, implementere, forankre og kommunisere. Vi jobber gjerne med en treårshorisont og bestandig i tråd med virksomhetens visjon og verdier.

Under paraplyen Next2Five tilbyr vi metoder og verktøy som bidrar til bedre beslutningsprosesser og veivalg.

Vi bistår bedrifter og organisasjoner med å skape et inkluderende klima for innovasjon, endringsvilje, evne til omstilling samt identifisering av kompetansebehov og eksisterende kompetanse.

KOMMUNIKASJON & MARKED

Markhi utvikler kommunikasjons- og markedsstrategi og -planer og hjelper bedrifter med å gjennomføre de identifiserte tiltakene. Vi hjelper kunden med å levendegjøre planene tilpasset en operativ hverdag, samt å få på plass KPI’er for å måle prestasjonene.

Vi har betydelig kompetanse innenfor journalistikk og kommunikasjon – vi er erkjenner at content is king! For å nå målgruppen er man helt avhengig av et relevant og velformulert innhold. Budskapet må skape et etterlatt inntrykk som utløser en ønsket handling hos målgruppen. Markhi bidrar med å utforme pressemeldinger, presentasjoner, innhold til nettsider, brosjyrer, osv. Vi har i en årrekke levert års- og bærekraftsrapporter hvor vi tar det helhetlige prosjektlederansvaret.

Markhi utvikler profil og gjennomfører reposisjoneringsoppdrag for både store og små virksomheter. Vi hjelper bedrifter med å bygge merkevare på en måte som gjør at virksomheten og produktene oppnår ønsket oppmerksomhet på en kostnadseffektiv og gjenkjennelig måte.

SAMFUNNSANSVAR & BÆREKRAFT

Markhi har utviklet et konsept for å utarbeide, implementere, måle og følge opp samfunnsansvar og bærekraft, med fokus på bunnlinjen.

Bedriftens samfunnsansvar handler om bedriftens forhold til mennesker, det ytre miljø og samfunnet der de opererer. Derfor har bedriften et ansvar som går ut over lønnsom verdiskaping. Fokus på bedriftens samfunnsansvar handler om å tydeliggjøre hva dette ansvaret består i, hvordan det kan implementeres og hvordan det best kan ivaretas.

Samfunnsansvar er god forretning, styrker bunnlinjen og er en kilde til konkurransefortrinn.

OM MARKHI

Markhi er opptatt av at våre kunder raskt ser resultatet av vår innsats.

Da Anneli Skudal etablerte selskapet i 2006 var det i første rekke for å tilby tjenester innenfor markedsstrategi og markedsføring, basert på hennes brede, internasjonale erfaring. Derav navnet Markhi, marketing-for-hire. Men konseptet omfatter i dag så mye mer. Markhi tilbyr også rådgivning og operative tjenester innenfor innovasjon, utvikling, strategi og kommunikasjon.

Markhi har etablert et nettverk av faglig sterke personer innenfor en rekke områder som er viktig for bedrifter med strategiske og operative veivalg. Markhi-teamet har erfaring fra store, mellomstore og små bedrifter. Vi har en konkret og praktisk tilnærming til oppdragene. Vi er effektive og målrettet i alt vi gjør.

Det er suksess for oss når kunden når sine mål om verdiskapning.

Vi har etablert en faglig sterkt og trygt fremgangsmåte og er ukomplisert og inspirerende å arbeide med. Og vi lover ikke mer enn det vi kan levere. Vi lever etter våre verdier: Modig, Ansvarsfull, Ryddig, Kreativ, Handlekraftig, Inspirerende. Ja, det er MARKHI.

Fun Facts

Hele 94 prosent av befolkningen kjenner igjen Coca Cola logoen
Det koster 5 ganger så mye å skaffe en ny kunde som å holde på en eksisterende
FNs 17 bærekraftsmål – verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe fattigdom og stoppe klimaendringene
8 PET plastflasker = en fotballdrakt? Både Brasil og Portugal har spilt i fotball-VM med drakter av resirkulerte plastflasker

Hva sier våre kunder om oss?

Jobb sammen med oss!

Kontakt oss