Temamøte om samfunnsansvar

Konsernsjef Idar Kreutzer, Storebrand, og Markhi AS setter samfunnsansvar på dagsorden fredag, 11. september.

Markhi AS har temaansvar for Asker Næringsråds «Endelig fredag» – fredag, 11. september kl. 11.00-13.00.

Møtet er åpent for alle som er interessert i å utvide sin kunnskap om samfunnsansvar.

Du og din bedrift er hjertelig velkommen – bare meld fra til oss på anneli.skudal@markhi.com eller paal.stensaas@markhi.com innen 8. september. Eller gå inn på Asker Næringsråds hjemmeside www.askern.no, arrangementer, og meld deg på direkte.

Samfunnsansvar (CSR) – ikke bare for de store

Asker Næringsråd inviterer til lunsjarrangementet «Endelig fredag», med Markhi AS som temaansvarlig. Arrangementet finner sted på Scandic hotell i Asker fredag, 11. september klokken 11.00 til 13.00.

Konsernsjef Idar Kreuzer i Storebrand vil snakke om hva det betyr for bedrifter å ta samfunnsansvar på alvor. Storebrand var tidlig ute med å utforme og implementere sin corporate social responsibility, og er blant de beste i klassen. Storebrand satser også på SRI (sosialt ansvarlige investeringer).

Du vil få vite mer om hvorfor det lønner seg for bedriften å holde en høy standard innenfor området samfunnsansvar – og at det slett ikke nødvendigvis betyr de store investeringene.

Markhi AS vil skissere praktiske løsninger for hvordan bedrifter kan oppnå en standard for samfunnsansvar som er på linje med myndighetenes ambisjoner for næringslivet i Norge.

Stortingsmelding nr. 10 2009: «Regjeringen forventer at alle norske bedrifter utarbeider og etterlever retningslinjer for samfunnsansvar. Bedriftens retningslinjer må være kjent blant bedriftens ansatte og, så langt det er mulig, for dens samarbeidspartnere i leveransekjeden.»