Positiv næringsfrokost

Næringsminister Monica Mæland hadde med seg mange gode tiltak for næringsutvikling og vekst da hun innledet frokostseminaret. Regjeringen gir næringspolitikken høy prioritet.

”Mye av det vi gjør i Norge i dag er riktig. Antallet konkurser er redusert og siste året er det startet 6 prosent flere virksomheter. Ledigheten er fortsatt lav,” sa ministeren som lovet vekstfremmende skattelettelser, en satsning på infrastruktur, mer kunnskap i skolen og næringsrettet FoU i tillegg til en rekke tiltak for å forenkle hverdagen til næringsdrivende.

Frokostseminaret ble en suksess. Rundt 80 deltagere fra næringsliv, stat og kommune deltok. Markhi hadde prosjektledelsen. Erik Wold ledet arrangementet med stødig hånd og skapte en god stemning og debatt. Salen var aktiv og i panelet satt Jens Ulltveit–Moe, Anders Onarheim, Axel Olesen, Hege Skryseth og ordførerne Lene Conradi og Lisbeth Hammer Krogh.