Sweco Norge

Sweco er Europas ledende rådgivende ingeniørselskap, med en årlig omsetning på rundt 15,44 milliarder NOK. Selskapet er børsnotert på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Da Sweco Norge hadde behov for bistand knyttet opp mot employer branding ble Anneli Skudal leid inn på et seks-måneders management-for-hire oppdrag knyttet opp mot utarbeidelse av strategi, identifisering av tiltak og gjennomføring av markedsrettede aktiviteter.