Next2Five

Under paraplyen Next2Five tilbyr vi metoder og verktøy som bidrar til bedre beslutningsprosesser og veivalg.

Vi bistår bedrifter og organisasjoner med å skape et inkluderende klima for innovasjon, endringsvilje, evne til omstilling samt identifisering av kompetansebehov og eksisterende kompetanse.

Next2Five-porteføljen består av:

FuturesTalk

  • Hvordan forbereder du deg selv og dine medarbeidere på fremtiden? FuturesTalk inviterer til refleksjon og debatt om samfunnsaktuelle temaer som bidrar til å gjøre deg forberedt til en fremtid i stadig endring. FuturesTalk setter umiddelbart fremtiden på dagsorden i bedriften. Vi bygger tjenesten på ferdigheter, tverrfaglige temaer og megatrender. Med et abonnement får du tilgang på temaer som blant annet handler om retningen for samfunnet, kompetansebehov og arbeidslivet i årene som kommer. Det gir en unik mulighet til refleksjon og diskusjon om fremtiden for deg selv og for egen virksomhet.

Skap, del, engasjer!

  • Er du lei av gule lapper? Klarer du å få det beste ut av tilhørerne? Klarer du å notere alt som blir sagt? Med Skap, del, engasjer! får du frem gode ideer og forslag, og legger grunnlag for de beste løsningene, i et møte med flere deltakere. Du er garantert engasjement og tilbakemeldinger fra dine tilhørere. Vår metode, en mentometerlignende programvare, er enkel å bruke, involverer og bidrar til verdiskapning.

Kurs i scenariometodikk og megatrender

  • Kursene gjennomføres i samarbeid med Fremtidsforskningsinstituttet i København, enten som et standards to-dagers kurs eller som et skreddersydd kurs, gjerne modulbasert. Med en sertifisering i scenariometodikk får du solid innsikt i megatrender og hvordan de kan påvirke din virksomhet eller organisasjon. Du får kunnskap om hvordan man bruker scenariometodikk som et praktisk verktøy for virksomhetens videre utvikling.

Kompetansegrid

  • Kompetansegrid er et verktøy som gjør det mulig å kartlegge og bli bevisst enkeltpersoners og organisasjonens samlede kompetanse. Kompetansegrid gjennomføres som prosjekt ved oppstart og forankres i kontinuerlige medarbeiderutviklingssamtaler og periodevise oppfølginger. Selvangivelsen skjer i tre grid: Personlige egenskaper (interesser, personlige egenskaper, sosiale egenskaper), faglige kvalifikasjoner (formelle, profesjonelle, realkvalifikasjoner) og fremtidsfokus (evne til å sikre, levere, innovere).