Next2Five

Under paraplyen Next2Five tilbyr vi metoder og verktøy som bidrar til bedre beslutningsprosesser og veivalg.

Vi bistår bedrifter og organisasjoner med å skape et inkluderende klima for innovasjon, endringsvilje, evne til omstilling samt identifisering av kompetansebehov og eksisterende kompetanse.

Next2Five-porteføljen består av:

FuturesTalk

Hvordan forbereder du deg selv og dine medarbeidere på fremtiden? FuturesTalk inviterer til refleksjon og debatt om samfunnsaktuelle temaer som bidrar til å gjøre deg forberedt til en fremtid i stadig endring. FuturesTalk setter umiddelbart fremtiden på dagsorden i bedriften. Vi bygger tjenesten på ferdigheter, tverrfaglige temaer og megatrender. Med et abonnement får du tilgang på temaer som blant annet handler om retningen for samfunnet, kompetansebehov og arbeidslivet i årene som kommer. Det gir en unik mulighet til refleksjon og diskusjon om fremtiden for deg selv og for egen virksomhet.

Skap, del, engasjer!

Er du lei av gule lapper? Klarer du å få det beste ut av tilhørerne? Klarer du å notere alt som blir sagt? Med Skap, del, engasjer! får du frem gode ideer og forslag, og legger grunnlag for de beste løsningene, i et møte med flere deltakere. Du er garantert engasjement og tilbakemeldinger fra dine tilhørere. Vår metode, en mentometerlignende programvare, er enkel å bruke, involverer og bidrar til verdiskapning.

Kurs i scenariometodikk og megatrender

Kursene gjennomføres i samarbeid med Fremtidsforskningsinstituttet i København, enten som et standards to-dagers kurs eller som et skreddersydd kurs, gjerne modulbasert. Med en sertifisering i scenariometodikk får du solid innsikt i megatrender og hvordan de kan påvirke din virksomhet eller organisasjon. Du får kunnskap om hvordan man bruker scenariometodikk som et praktisk verktøy for virksomhetens videre utvikling.

Kompetansegrid

Kompetansegrid er et verktøy som gjør det mulig å kartlegge og bli bevisst enkeltpersoners og organisasjonens samlede kompetanse. Kompetansegrid gjennomføres som prosjekt ved oppstart og forankres i kontinuerlige medarbeiderutviklingssamtaler og periodevise oppfølginger. Selvangivelsen skjer i tre grid: Personlige egenskaper (interesser, personlige egenskaper, sosiale egenskaper), faglige kvalifikasjoner (formelle, profesjonelle, realkvalifikasjoner) og fremtidsfokus (evne til å sikre, levere, innovere).