Nemko

Nemko tilbyr testing, sertifisering og global markedsadgang i over 150 land.

Markhi har bistått Nemko på en rekke konsulentoppdrag innen organisasjonsutvikling, kommunikasjon og markedsføring.

Det startet med profil og merkevarebygging. Anneli Skudal ble engasjert for å lede og gjennomføre en strukturert og styrt prosess, som blant annet inkluderte en brand audit, fastsettelse av brand personality og SWOT-gjennomgang med utvalgte representanter fra ledelsen globalt.

Det resulterte i ny logo og ny profil.

Deretter har vi bistått på flere oppdrag, både som konsulent, men også i et lengre management-for-hire oppdrag, innenfor følgende områder:

  • Utarbeide markedsstrategi, inkl salgs- og markedsplaner
  • Bistått i den overordnede, globale strategiprosessen, ONSIP: One Nemko Strategy Implementation Process
  • Prosjektleder for One Nemko culture som resulterte i nytt verdisett mht «our behaviour» – what do we need to preserve, what do we need to leave behind og what do we need to add
  • Identifisere og utvikle markedsmateriell, inkl nytt webdesign og innhold
  • I en interimperiode fungert som leder kommunikasjon og marked
  • Organisert og gjennomført kundearrangement og messer
  • Årsrapportering – det totale prosjektlederansvaret, inkl. konseptutvikling, skriving, rapportering, produksjon