Nammo

Nammo er et internasjonalt konsern innen forsvarsindustrien. Selskapet har et bredt spekter av produkter og tjenester hvor fokus er på høy ytelse og nisjeteknologi.

Markhi har i flere år bistått Nammo med bærekraft.

Oppdraget var to-delt:

  • Utarbeidelse av konsept, struktur, innhold og rapportering for samfunnsansvar og bærekraft.
  • Det totale prosjektlederansvaret for års- og bærekraftsrapportering, inkl. struktur, redaksjonelt innhold og gjennomføring av intervjuer med ledende ansatte, med mer.
  • Bærekraftsrapportering (GRI og UN Global Compact). Rapportene ble produsert på norsk og engelsk.