Mentoring

Anneli Skudal har i flere år vært engasjert som profesjonell mentor for lovende gründere i Bærum og nye Asker.

Formålet og hensikten med programmet er blant annet å gi deltakerne:

  • Mulighet til å trekke veksel på en annen og uhildet person
  • Mulighet til å forsterke sin personlige og faglige utvikling, samt øke egen bevissthet, kunnskap og innsikt i sitt gründerskap
  • Mulighet for erfaringsdeling og en arena til å trene opp nye ferdigheter i en skreddersydd relasjon
  • Anledning til å få ny giv til å stå løpet og realisere og utvikle sin bedrift