Komplett Group

Komplett Group er Nordens største netthandelsaktør.

Anneli Skudal har i bistått selskapet med sin aller første bærekraftsrapport.

  • Gjennomført vesentlighetsanalyse samt identifisert indikatorer for bærekraftsrapportering
  • Prosjektleder og innholdsleverandør av bærekraftsrapporten basert på GRI Standards
  • Utarbeidet bærekraftsrapport som tilfredsstiller svenske og norske krav ihht regnskap og revisjon