Gyldendal

Forlaget Gyldendal Akademisk utviklet Digitale Helsefag, et multimedie-basert læreprogram for naturvitenskapelige fagområder i medisin- og helsefagutdanningene. Programmet inneholder sekvenser om anatomi, fysiologi og ulike typer av behandling.

For å markedsføre Digitale Helsefag overfor definerte studiesteder i Norge valgte Gyldendal Akademisk Markhi som samarbeidspartner.

Målet var at Markhi skulle utvikle en markedsplan som inkluderte en-til-en presentasjoner av Digitale Helsefag til nøkkelpersoner ved definerte studiesteder.

Målet ble nådd og de første kontraktene underskrevet.