Gjensidige

Partnerkanaler i Divisjon Privat hadde etablert konsepter for ulike partnersamarbeid hvor formålet var salg av private forsikringer.

For å videreutvikle partnersamarbeidet engasjerte Gjensidige Anneli Skudal i et management-for-hire oppdrag innenfor affinity-konsepter for avdelingen Partnerkanal – Privat.

Oppdraget inkluderte:

  • Markedsanalyse og konseptutvikling
  • Utvikling av markedsmateriell og webløsninger
  • Oppfølging av salgsorganisasjonen
  • Internkommunikasjon og opplæring
  • Delta ved salg av konsepter ovenfor utvalgte partnere