Ny tjeneste: resultatstyrt samfunnsansvar

Samfunnsansvar må være en integrert del av virksomhetens resultatsikring.

Bedrifter har nedskrevne verdier, noen policys og retningslinjer – men blir samfunnsansvar sett på som en integrert del av kjernevirksomheten? Hvis ikke, svekkes det interne engasjementet og den personlige forpliktelsen som kan gjøre samfunnsansvar til en bærekraftig og lønnsom satsning.

Markhi lanserer nå en tjeneste hvor resultatledelse inngår som en vesentlig del av bedriftens samfunnsansvar i et modulinndelt, helhetlig konsept for kartlegging, implementering og rapportering.

For at satsningen på samfunnsansvar skal vises på bunnlinjen, må bedriften sette mål, legge en strategi og gjennomføre en profesjonell oppfølging for å sikre resultatene.

Hvor står din bedrift i dag når det gjelder samfunnsansvar?

Dersom du kan svare ja på alle de følgende spørsmål, er bedriften blant de beste i klassen. Hvis ikke så hjelper vi dere gjerne!

–         Har bedriften nedskrevet visjon og verdier?

–         Har bedriften policys og retningslinjer innenfor områdene mennesker, miljø og samfunn?

–         Setter bedriften mål og har laget en strategi for måloppnåelse innenfor mennesker, miljø og samfunn?

–         Har bedriften et opplegg for resultatsikring innenfor mennesker, miljø og samfunn?

–         Rapporterer bedriften på samfunnsansvar i dag?

Vi vil gjerne presentere vårt helhetlige konsept for kartlegging, implementering og rapportering av bedriftens samfunnsansvar.