next2five – et verktøy for arbeidsledige

Statsminister Erna Solberg ble orientert av prosjektleder Anneli Skudal om arbeidet videre med fremtidsradaren. Leif Frode Onarheim følger interessert med.

Den økende arbeidsledigheten i Norge og jakten på nye jobbmuligheter nasjonalt og internasjonalt gjør oss trygge på at fremtidsradaren next2five vil bli et viktig bidrag til at jobbsøkerne finner frem til bærekraftige virksomheter som trenger deres kompetanse.

Prosjektteamet har hatt møte med representanter fra Akershus fylkeskommune og Asker kommune for å avklare den videre politiske prosessen for et samarbeid om utvikling og finansiering av fremtidsradaren.

Statsministeren på besøk
En hyggelig overraskelse under dette møtet var at statsminister Erna Solberg kom innom oss i forbindelse med at hun besøkte AskersHus, hvor hun hadde møte om arbeidsledighet, med blant andre representanter fra næringslivet og ordfører Lene Conradi.

Fremtidsradaren
Dette er hva fremtidsradaren skal kunne utrette: fremtidsradaren next2five er et brukervennlig, strategisk verktøy, tilpasset ulike målgrupper; blant andre arbeidssøkere, karriererådgivere, næringsliv og arbeidsmarkedsinstitusjoner.

Den enkelte brukern får tilpasset et personlig rådgivningsverktøy basert på egne styrker og svakheter samt fremtidige muligheter og trusler – et personlig veikart.

Eksempelet Sissel
Sissel (36) er arbeidsledig ingeniør som er blitt overtallig på grunn av nedbemanningen i oljesektoren. Hun oppsøker en karriererådgiver som har tilgang til verktøyet utviklet av next2five. All utdannelse, erfaring, personlige egenskaper og ønsker blir lagt inn. next2five genererer da noen veivalg her i landet og over landegrensene innenfor bransjer som vil ha et behov for hennes kompetanse. Rådene Sissel får gjør at hun kan ta grep for å posisjonere seg mer målrettet mot de fremtidige mulighetene.