Markhi utvikler fremtidsradar

SkatteFUNN støtter finansiering av en fremtidsradar for ungdom og bedrifter, kalt next2five, et utviklingsprosjekt i regi av Markhi AS. Rammen er på 12 millioner kroner over tre år.

-Vi er veldig fornøyde med at SkatteFUNN-søknaden vår nå er godkjent. Vi har som mål å utvikle et forcasting-konsept, en fremtidsradar, som gjør unge voksne og bedrifter bedre rustet til å ta mer kvalifiserte strategiske valg i et tidsperspektiv på 2 til 5 år. Ungdom i Europa står overfor mange utfordringer med å velge utdannelse og ta yrkesvalg som skal dekke et fremtidig behov i næringslivet og samfunnet for øvrig. Bedriftene skal få et verktøy som skal gi konkret, nyttig innspill til strategiprosessen, sier daglig leder i Markhi, Anneli Skudal.

Bak next2five-prosjektet i Markhi står den kjente fremtidsforskeren Axel Olesen, daglig leder i Markhi Anneli Skudal, Hans Uldall-Poulsen og Pål Stensaas.

Arbeidet med fremtidsradaren og investorer/samarbeidspartnere starter på nyåret og verktøyet er forventet klar for lansering i løpet av 2017.