Markhi til AskersHus

AskersHus – et næringsmiljø i regi av Asker Næringsråd.

Asker Næringsråd har tegnet avtale med de første bedriftene i AskersHus-konseptet og Markhi flytter inn i lokalene i løpet av kort tid.

1.februar flyttet Asker Næringsråd inn i Drammensveien 915 – det gamle Tomra-bygget. Denne lokasjonen danner rammen rundt AskersHus: et kontorfellesskap og servicemiljø for offentlig og privat virksomhet.

Se også: www.askern.no