Markhi i Kenya

I verdens største flyktningleir, Dadaab i Kenya, er Pål Stensaas fra Markhi AS for å gjennomføre opplæring i entreprenørskap og mediefag.

Oppdragsgiver er Flyktninghjelpen. Markhi gjennomfører prosjektet i samarbeid med SteenMedia.

Opplegget inngår som en del av Flyktninghjelpens Youth Education Pack (YEP), hvor ungdom over 14 år får basisopplæring i forskjellige yrker. Flyktninghjelpen har YEP-prosjekter også i andre flyktningområder i andre land.

«Målet for vårt pilotprosjekt er å etablere en gruppe som etter hvert lærer seg det grunnleggende i å etablere egen virksomhet og kan utgi et nyhetsbrev eller leiravis, som senere kan gi grunlag for et levebrød», sier Pål Stensaas.

Det gis opplæring i ledelse, journalistikk, foto, layout, marketing, annonsesalg og distribusjon. Piloten går over et halvt år. Målet er at elevene vil være i stand til å drive nyhetsbrevt/leiravisen videre.

I Dadaab, som har eksistert i 17 år, bor det i alt 250 000 flyktninger. De fleste kommer fra Somalia. Til leirområdet strømmer det på rundt 7 000 flyktninger ukentlig.

Les mer om dette prosjektet på www.flyktninghjelpen.no/?did=9387795