Kjent fremtidsforsker satser på norske bedrifter

En spennende, ny innfallsvinkel for bedriftens strategiarbeid blir nå tilgjengelig på det norske markedet.

NextNordic og Markhi samarbeider på det norske markedet om å tilby bedrifter innsikt, kompetanse og verktøy som øker mulighetene til å gjøre gode strategiske veivalg som kan møte fremtidens uforutsigbarhet. Tidsperspektivet er tilpasset bedriftenes strategiske planleggingsperiode på normalt 2 til 5 år.

«I en tid med usikkerhet i markedene og internasjonal økonomi kan det være nyttig å supplere det strategiske arbeidet med en trendbasert prosess og tilhørende analyseverktøy. Konstellasjonen NextNordic og Markhi er et nytt initiativ som kan gi et positivt bidrag til bedriftens eller organisasjonens strategiprosess», sier daglig leder Anneli Skudal i Markhi.

Strategiprosessen kan inkludere workshops, presentasjoner, analyseverktøy samt strategisk og operativ rådgivning. Vi tilbyr også assistanse ved implementering.

NextNordic er ledet av den kjente fremtidsforskeren Axel Olesen og er en dansk-basert tenketank.

Markhi er ledet av Anneli Skudal og er en konsulentvirksomhet innen organisasjonsutvikling og kommunikasjon.

Kontaktinformasjon: Anneli Skudal, mob 913 38 116, anneli.skudal@markhi.com

Axel Olesen er utdannet cand.polit. fra Universitetet i København og har mer enn 25 års erfaring som fremtidsforsker. Han er tidligere adm. direktør i Copenhagen Institute of Future Studies.

Anneli Skudal er siv.øk. fra Universitetet i Fribourg, Sveits, og har tidligere jobbet i Norske Skog, Electrolux og Audi. Hun er spesialist på organisasjonsutvikling og markedskommunikasjon og har fra 2006 ledet Markhi AS.