Sugerør av ris

Våre vakre rissugerør består av 100 prosent naturlig ingredienser. De kommer i flere flotte naturfarger.

Sugerør er et matkontaktprodukt. Våre produsenter har gode retningslinjer for personlig hygiene så vel som arbeidsplasshygiene og er sertifisert i henhold til HACCP. Vi følger gjeldende lover og regler fra Mattilsynet vedrørende matkontaktforskriften.

Ris som brukes til produksjon av mat til mennesker er nøye utvalgt i henhold til gitte kriterier. Ris som ikke når opp til disse kvalitetskriteriene brukes blant annet til produksjon av sugerør.

Våre sugerør av ris kastes i matavfallet etter bruk – zero waste! Sirkulærøkonomi i praksis.

Sugerør er på dagsorden. National Geographic anslår at nærmere 9 millioner tonn plast havner i havet hvert år, derav rundt 8,5 milliarder plastsugerør. Visste du at det tar over 200 år for naturen å bryte ned plastsugerør?

I 2021 innfører EU et forbud mot flere engangsartikler av plast, blant annet sugerør.

Vi selger sugerør til næringslivet. Ta kontakt og vi utarbeider et tilbud for din bedrift.