Sugerør er et matkontaktprodukt. Våre produsenter har gode retningslinjer for personlig hygiene så vel som arbeidsplasshygiene og er sertifisert i henhold til HACCP. Vi følger gjeldende lover og regler fra Mattilsynet vedrørende matkontaktforskriften.