Våre produkter

Bokashi kjøkkenkompost

Bokashi er enkel og smart kompostering av matavfall som omdanner ALT matavfall til næringsrik jord og gjødsel på få uker.

Sugerør av ris

Våre vakre rissugerør består av 100 prosent naturlig ingredienser. De er komposterbare og kan kastes i matavfallet etter bruk.

Verdens smarteste søppelbøtte?

Pressbøtta er et norsk produkt, utviklet i samarbeid med eksperter på avfallshåndtering. Bøtta komprimerer plast og restavfall med inntil 70%.

GreenLine

Vi tilbyr smarte produkter som er bra for deg og miljøet.

Vår virksomhet er tuftet på samfunnsansvar og FNs bærekraftsmål.

Med vår virksomhet og våre produkter, i samarbeid med våre produsenter, ønsker vi å bidra til å skape en rettferdig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser.

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. Med vår virksomhet skal vi bidra til at ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene minskes.

Uten havet fungerer ikke jorda. Vi må derfor bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Våre produkter skal bidra til å hindre marin forsøpling.


For å lykkes trengs det nye og sterke partnerskap. Vi skal samarbeide med myndigheter, næringslivet forøvrig og sivilsamfunnet for å oppnå bærekraftig utvikling.

Kontakt oss

Markhi Greenline AS

+47 913 38 116
mail@markhi.com

Postadresse

Tollefsløkka 54A
1386 Asker

Følg oss på sosiale medier

Kontaktskjema