CSR for små og mellomstore bedrifter

Markhi AS tilbyr modulbaserte CSR-løsninger for små og mellomstore virksomheter.

Har bedriften din utviklet nødvendige policyer for sosialt ansvar (corporate social responsibility), er reglene for etisk forsvarlig forretningspraksis gjennomgått med alle ansatte, blir arbeidsmiljølovens paragrafer om varsling fulgt?

Markhi AS tilbyr modulbaserte løsninger som er tilpasset små og mellomstore virksomheter.

I løpet av noen uker kommer den lenge varslede stortingsmeldingen om sosialt ansvar, og den vil skissere hvilke forventninger myndighetene har til hvilken standard norsk næringsvirksomhet skal ha innenfor CSR.

Hvordan bedriften arbeider med sitt sosiale ansvar er ofte høyt på listen over spørsmål stilt av kunder, jobbsøkere, investorer, fagforeninger, media og interesseorganisasjoner (NGO).

Virksomheten blir målt etter hvordan man forholder seg til korrupsjon, barnearbeid, likestilling, miljøstyring, helse og sikkerhet, osv. For små og mellomstore bedrifter kan det virke både komplisert og byråkratisk å utarbeide nødvendige retningslinjer. I tillegg er det mange som nøyer seg med kun retningslinjer og forsømmer å involvere medarbeiderne, slik at holdningene ikke blir en del av bedriftskulturen og verdigrunnlaget.

CSR-konseptet fra Markhi vektlegger involvering av virksomhetens ledelse og medarbeierne, og vi tilbyr løsninger for hvordan man skal rapportere på de forskjellige områdene.

CSR er en sentral del av virksomhetens profilbygging.