Tekst og innhold

Kommunikasjon

Markhi har betydelig kompetanse innenfor journalistikk og kommunikasjon.

Vi er erkjenner at content is king!

For å nå målgruppen er man helt avhengig av et relevant og velformulert innhold. Budskapet må skape et etterlatt inntrykk som utløser en ønsket handling hos målgruppen.

Markhi bidrar med å utforme pressemeldinger, presentasjoner, innhold til nettsider, brosjyrer, osv.