Styringsmodell & bedriftskultur

Organisasjonsutvikling

Markhi kan hjelpe din bedrift med å etablere og implementere en helhetlig og integrert styringsmodell, der visjon, verdier, mål, strategi og bedriftskultur er integrert og konsistent med lederprinsipper, organisasjonsstruktur, roller og ansvar.