Samfunnsansvar

Organisasjonsutvikling

Markhi har utviklet et konsept for definering, implementering, måling og oppfølging av samfunnsansvar, med fokus på bunnlinjen.

Bedriftens samfunnsansvar handler om bedriftens forhold til mennesker, det ytre miljø og samfunnet der de opererer. Derfor har bedriften et ansvar som går ut over lønnsom verdiskaping. Fokus på bedriftens samfunnsansvar handler om å tydeliggjøre hva dette ansvaret består i, hvordan det kan implementeres og hvordan det best kan ivaretas.

Samfunnsansvar er god forretning, skal styrke bunnlinjen og er en kilde til konkurransefortrinn.