next2five

Organisasjonsutvikling

Next2Five i næringslivet

Under paraplyen Next2Five tilbyr vi metoder og verktøy som bidrar til bedre beslutningsprosesser og veivalg.

Vi bistår bedrifter og organisasjoner med å skape et inkluderende klima for innovasjon, endringsvilje, evne til omstilling samt identifisering av kompetansebehov og eksisterende kompetanse.

Les mer på www.next2five.no