Kommunikasjonsplan og tiltak

Kommunikasjon

Vi utvikler kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplaner og hjelper bedrifter med å gjennomføre de identifiserte tiltakene og hjelper kunden med å levendegjøre planene tilpasset en operativ hverdag, samt å få på plass KPI’er for å måle prestasjonene.