Årsrapporter

Kommunikasjon

Års- og bærekraftsrapporter krever tid, dedikasjon og pinlig nøyaktighet. Markhi har i en årrekke levert års- og bærekraftsrapporter (både på trykk og menybasert web) hvor vi tar det helhetlige prosjektlederansvaret, gjerne ved å sitte i bedriftens egne lokaler i spesielt kritiske faser.