YIT | Lederutviklingsprogram

Caverion er et finsk-basert selskap med en lang og stolt historie. Frem til 2013 var selskapet kjent som YIT.

I 2007 ble det besluttet at det norske selskapet skulle utarbeide et lederutviklingsprogram basert på den globale, finske modellen.

Markhi ble leid inn som prosjektleder for utvikling, forankring, implementering og koordinering av lederutviklingsprogrammet. Programmet ble lansert i 2008 og i alt 200 ledere gjennomførte 6 moduler på til sammen 11 dager.