Tandberg Data | årsrapporter

Tandberg Data var, frem til de meldte oppbud i 2009, en global leverandør og produsent av profesjonelle båndlagringsprodukter samt leverandør av båndteknologi.

Markhi ble valgt til å produsere årsrapportene for 2006 og 2007.

Årsrapportene ble produsert både på norsk og engelsk. Markhi hadde det overordnete prosjektlederansvaret, som inkluderte redaksjonelle innspill, design, foto, intervju med CEO, papirvalg og trykking.