Ottar Arkitekter | kommunikasjon og markedsføring

Nå Bølgeblikk, den gang Ottar Arkitekter AS, er et Oslo-basert arkitektkontor med omtrent 20 ansatte som har spesialisert seg på prosjekter innenfor helse, omsorg og skole.

Markhi ble valgt til å utvikle kommunikasjons- og markedsplan for selskapet. Spesiell vekt ble lagt på å etablere gode rutiner for internkommunikasjon.

I 2008 åpnet firmaet et kontor i Horten. Markhi hadde ansvaret for medieopplegg og at kommunens ordfører foretok den høytidelige åpningen.