Nemko | reprofilering, organisasjonsutvikling, markedsføring og kommunikasjon

Nemko tilbyr testing, sertifisering og global markedsadgang i over 150 land.

Nemko har valgt Markhi som konsulent på organisasjonsutvikling, kommunikasjons- og markedsføringsoppdrag:

 • Brand audit & brand personality
 • SWOT
 • Ny profil
 • Utarbeidelse av nytt webdesign og innhold
 • Markedsstrategi
 • Salgs- og markedsplaner
 • Markedsaktiviteter
 • Markedsmateriell
 • Internmotivering
 • Internmarkedsføring
 • Kundearrangement
 • Årsrapportering
 • ONE Nemko culture – behavioural statements