Nammo | års- og bærekraftsrapportering

Nammo er et internasjonalt konsern innen forsvarsindustrien. Selskapet har et bredt spekter av produkter og tjenester hvor fokus er på høy ytelse og nisjeteknologi.

Markhi har blitt valgt som samarbeidspartner på årsrapportene fra og med 2009.

Rapportene blir produsert på norsk og engelsk. Markhi har det overordnete prosjektleder-ansvaret, som inkluderte innhold, redaksjonelle innspill og skriving, design, foto, intervjuer med ledende ansatte, oversettelse samt GRI-rapporteringen.