Intex Resources ASA | grafisk profil og årsrapporter

Intex Resources ASA er et selskap som hovedsakelig driver letevirksomhet og utvikling av mineral- og metallforekomster. Selskapet har sitt hovedkontor i Oslo og er notert på Oslo Børs. Selskapets strategi er å drive mineral letevirksomhet og utvikle mineralprosjekter til et stadium der de kan bli potensielle utnyttelses-mål for gruveoperatører og dermed skape betydelig merverdi for aksjonærene gjennom salg eller partnerskap.

Selskapet, som byttet navn fra Crew Minerals i slutten av 2007, ble skilt ut fra Crew Gold i 2005 for å utforske og utvikle muligheter innenfor segmentet ikke-gull.

Markhi ble bedt om å utvikle og implementere den nye grafisk profilen til Intex Resources. Nytt navn og ny profil ble introdusert i henhold til budsjett og tidsfrist. I tillegg har Markhi levert årsrapporter på både engelsk og norsk, trykt og på web.