Grieg Shipping Group | bærekraftrapporter

Grieg Shipping Group er et norsk rederi som tilhører The Grieg Group. Selskapet er etablert i Bergen, Oslo, Kina, USA og Filippinene. Gruppen eier en av verdens største flåter av såkalt open-hatch lasteskip, i alt 22 skip.

Markhi ble valgt til å utvikle Grieg Shipping Groups CSR-rapportering til GRI-standard og produsere gruppens første separate CSR-rapport for 2008.

Markhi hadde prosjektleder-ansvaret for rapporten, som ble produsert på engelsk. Dette inkluderte planlegging av rapportens omfang, redaksjonelle innspill, skriving og foto, statement fra CEO og gjennomføring av GRI og UN Global Compact rapportering.

I 2009 bisto Markhi med å gjennomgå og oppdatere GRI-rapporteringen.