Grenland Group | årsrapport

Agility Group (tidl. Grenland Group) er et entreprenørselskap innenfor engineering, anskaffelser og fabrikasjon. Selskapet ble etablert i 2004 etter en fusjon mellom Grenland Offshore Holding, Karmøy Stålindustrier og Hitec Framnæs. I juni 2012 skiftet selskapet navn fra Grenland Group til Agility Group.

Markhi ble valgt til å produsere årsrapporten for selskapet i 2007.

Årsrapporten ble produsert både på norsk og engelsk. Markhi hadde det overordnete prosjektleder- ansvaret, som inkluderte redaksjonelle innspill, skriving, design, foto, intervju med CEO, papirvalg og trykking.